<
 info

Jarmila Stránská: ,„Nezapomeňte!!!“

Když se krátce po válce, 1. září 1945 Jarmila Stránská ve svých 19 letech postavila jako učitelka za katedru, splnil se jí dlouholetý sen. V následujících pěti letech vyučovala na různých školách v pohraničí. V letech 1948 - 1950 pracovala v obci Knapovec a tamní národní výbor ji pověřil zajištěním sčítání lidu. Obcházela proto dům od domu, sepisovala do dotazníků vše potřebné a zároveň se musela naplno věnovat vyučování ve škole. Po náročném pracovním období se těšila na letní prázdniny, kdy odjela za kamarádkou na Šumavu. Tam strávila krásný týden; na dlouhou dobu poslední. Po návratu ze Šumavy si pro ni přišla Státní bezpečnost. Byl srpen 1951 a Stránská putovala do vazby. Nechápala proč. Jen odhadovala, že ji někdo udal pro podezření, že chce snad ze Šumavy utéct za hranice.

1/8