Sádhuové z Váranasí, probíhající fotoprojekt v Indii